You, the petitioner
Petitie halvering veestapel   afb

Halveer de Nederlandse veestapel

11,395 signatures

Jaarlijks worden in Nederland 650 miljoen dieren geslacht. Het merendeel daarvan wordt geëxporteerd. De veehouderij loopt tegen zijn grenzen aan. Door de veestapel te halveren kan de stikstofcrisis en dierenwelzijnsproblematiek worden aangepakt, en kunnen de klimaatdoelen worden behaald.

Petition

We

Nederlanders, in de stad en op het platteland,

 

establish that:

Dat de veehouderij tegen zijn grenzen is aangelopen. Driekwart van alle producten uit de veehouderij worden geëxporteerd en de Nederlandse samenleving blijft met de lasten zitten:

  • stikstofcrisis,
  • klimaatuitstoot,
  • zoönosen,
  • drinkwatervervuiling,
  • resistente bacteriën,
  • slachthuizenhorror en ernstige dierenwelzijnsproblematiek,
  • gebrekkige controle NVWA,
  • stalbranden en
  • ernstige gezondheidsproblematiek op het platteland door o.a. fijnstof en stank.

 

and request

de halvering van de veestapel in gang te zetten, te coördineren en faciliteren. Er moet een plan komen om boeren te ondersteunen in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem ten behoeve van natuur en milieu, de dieren, de volksgezondheid en een leefbaar platteland.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-28 
Lead petitioner:
Hanneke van Veghel 
Organisation:
Brabants Burgerplatform - minder beesten 
Website:

History

Signatures